Restauracja “na skrajnej” w grudniu ubiegłego roku po raz kolejny wzięła udział w projekcie „Szlachetna Paczka”, który jest obecnie jedną z najbardziej rozpoznawalnych inicjatyw społecznych w Polsce. Jest on oparty na pracy z darczyńcami i wolontariuszami, którzy pomagają ludziom, a zwłaszcza rodzinom w potrzebie. W dużej mierze polega to na takiej pomocy potrzebującym, aby w przyszłości dzięki niej zaczęli oni radzić sobie w życiu samodzielnie.

W ramach „Szlachetnej Paczki” wolontariusze już od kilkunastu lat spotykają się w całym kraju z potrzebującymi i przychodzą do ich domów – docierając do biedy prawdziwej, a nie deklarowanej. Dopiero gdy dogłębnie poznają sytuację, podejmują decyzję o włączeniu danej rodziny do projektu. Tylko w ciągu ostatnich pięciu lat wolontariusze projektu „Szlachetna Paczka” odwiedzili w całej Polsce ponad 160 tys. rodzin!

Największym prezentem dla beneficjentów pomocy, żyjących często w zapomnieniu, jest świadomość, że ktoś o nich pamięta, że ktoś w nich wierzy. Dlatego paczka jest impulsem dla tych, którzy mierzą się z trudnościami. Ma ich skłaniać do dalszej walki o poprawę własnego losu – bo rodzinom, do których wolontariusze docierają, niekiedy najbardziej brakuje uwagi ze strony innych ludzi i wiary w to, że w ich życiu może się coś zmienić.

NAPISZ KOMENTARZ